chatgpt AI chatbot

V súčasnosti vzbudzuje ChatGPT čoraz väčší rozruch. Z tohto dôvodu sme pre vás zostavili 100 najlepších štatistík, ktoré by ste mali vedieť o tejto najrýchlejšie rastúcej aplikácii v histórii.

ChatGPT je nový AI chatbot s umelou inteligenciou od OpenAI, ktorému verejnosť venuje značnú pozornosť.

Mnohí tento chatbot považujú ako najzaujímavejšiu vec, ktorá sa stala vo svete technológií od nástupu internetu a prvého vyhľadávača alebo uvedenia iPhone. Otázkou však ostáva, či rozruh okolo ChatGPT je aj skutočne opodstatnený.

ChatGPT dokáže odpovedať na otázky až v 95 jazykoch v štýle ľudskej konverzácie, pričom sa priebežne učí z vašich odpovedí. Spýtajte sa akúkoľvek otázku a chatbot následne dokáže poskytnúť textovú odpoveď, aj keď, ako sa dočítate ďalej v článku, existujú isté obmedzenia jeho znalostí.

Požiadajte ChatGPT, aby napísal napríklad 400-slovnú úlohu na tému osvietenstvo a on to urobí.

chatgpt

Máte chuť na nákupy? ChatGPT vám poskytne konkrétny zoznam maloobchodných predajní vo vašom okolí. Bojujete s javascriptom na webovej stránke, ktorú kódujete? Zadajte správny príkaz a ChatGPT vygeneruje kód za vás.

Pretože ChatGPT je vo svojich komplexných a väčšinou presných odpovediach taký ľudský, hrozí, že zničí vyhľadávače alebo prinajmenšom ich prinúti radikálne zlepšiť výstupy.

Google a množstvo ďalších technologických spoločností sa pretekajú, aby dobehli OpenAI, ale zatiaľ ChatGPT zostáva najrýchlejšie rastúcou aplikáciou na svete.

Ak ste ChatGPT ešte nepoužili, vytvorte si účet na nasledujúcom odkaze: https://chat.openai.com/chat.

Obsah

Kľúčové informácie o ChatGPT

Vlastník OpenAI
Jazykový model GPT 3.5
Uvedenie do prevádzky 30. novembra 2022
Počet používateľov prvý mesiac po spustení 57 miliónov
Počet používateľov (január 2023) 100 miliónov
Denná návštevnosť 13 miliónov
Počet návštev webu (január 2023) 672 miliónov
AI tréning Pozastavený v roku 2021
AI infraštruktúra Azure
Založenie OpenAI San Francisco, Kalifornia, 2015
Zakladatelia Carlos Virella, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, James Greene, Sam Altman a Wojciech Zaremba
Počiatočné získanie finančných prostriedkov 1 miliarda dolárov v roku 2015
Najväčší investor Microsoft investoval 10 miliárd dolárov (január 2023)
Hodnota OpenAI 29 miliárd dolárov
Príjmy OpenAI Projekcia – 1 miliarda dolárov (do 2024)

Čo je ChatGPT?

1. ChatGPT je chatbot s umelou inteligenciou (AI) – konverzačný systém AI.

2. GPT znamená Generative Pre-trained Transformer. GPT je jazykový model.

3. ChatGPT je forma generatívnej AI – generatívna AI označuje počítačové generovanie textu alebo obrázkov ako odpoveď na ľudský vstup.

4. ChatGPT využíva model Transformer – neurónovú sieť, ktorá sa učí kontextové informácie. Transformer pôvodne vyvinula spoločnosť Google Labs v roku 2017.

5. GPT a iné jazykové modely sa „trénujú“ pomocou strojového učenia (ML).

6. Jazykové modely ako GPT používajú štatistické a pravdepodobnostné techniky na predpovedanie ďalšieho slova vo vete na základe predchádzajúcej vety alebo slov. Jazykový model stanovuje šance – rozdelenie pravdepodobnosti –, že ďalšie slovo bude „platné“. Platné v tom zmysle, že sa podobá vete, ktorú by napísal človek.

7. Jazykový model GPT generuje relevantný text ako odpoveď na „systémové výzvy“ vo forme otázok napísaných človekom.

8. Strojové učenie sa vzťahuje na výpočtový nástroj na efektívne začlenenie obrovského množstva údajov, ktoré sú opätovne použiteľné „mimo vzorky“. Inými slovami, spotrebované dáta nie sú dátami, ktoré boli použité na trénovanie modelu v prvom prípade, teda „mimo vzorku“.

9. Táto forma jazykového modelovania je známa ako autoregresný jazykový model pre hĺbkové učenie.

10 Jazykové modely sa „učia“ (prostredníctvom tréningového procesu) spotrebou obrovského množstva dát.

11. Spracovanie prirodzeného jazyka (NLP), generovanie prirodzeného jazyka (NLG) a strojové učenie sa používajú na vytváranie a zdokonaľovanie jazykových modelov, ako je GPT.

12. ChatGPT používa Reinforcement Learning From Human Feedback (RLHF) na trénovanie jazykového modelu GPT. Prvý model bol trénovaný pomocou Supervised Fine-Tuning (SFT), kde tréneri AI interagujú s modelom priamo ako používateľ, aj ako asistent AI.

Tréneri umelej inteligencie hodnotili konverzácie, čo bolo ďalej vylepšené v iteratívnom procese známom ako Proximal Policy Optimization (PPO), ako je znázornené na infografike nižšie:

Ako funguje ChatGPT

 

13. ChatGPT a jazykový model GPT 3.5, na ktorom je založený, boli vyškolení na superpočítačovej infraštruktúre Azure AI. Azure vlastní spoločnosť Microsoft.

14. Azure poskytuje prevádzkovú infraštruktúru pre ChatGPT.

Základné štatistiky o OpenAI

15. Spoločnosť OpenAI bola založená v San Franciscu v Kalifornii ako nezisková organizácia v roku 2015 s poslaním vytvoriť „bezpečné a prospešné“ AGI, ktoré je zakotvené v Charte OpenAI.

16. ChatGPT je vyvinutý spoločnosťou OpenAI.

17. OpenAI založili Carlos Virella, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, James Greene, Sam Altman a Wojciech Zaremba.

Vlastník OpenAI
Jazykový model GPT 3.5
Uvedenie do prevádzky 30. novembra 2022
Počet používateľov prvý mesiac po spustení 57 miliónov
Počet používateľov (január 2023) 100 miliónov
Denná návštevnosť 13 miliónov
Počet návštev webu (január 2023) 672 miliónov
AI tréning Pozastavený v roku 2021
AI infraštruktúra Azure
Založenie OpenAI San Francisco, Kalifornia, 2015
Zakladatelia Carlos Virella, Elon Musk, Greg Brockman, Ilya Sutskever, James Greene, Sam Altman a Wojciech Zaremba

18. Poslaním OpenAI je naučiť počítače myslieť ako ľudia – všeobecná umelá inteligencia (AGI).

19. Tu je výňatok z úvodného odseku charty OpenAI:

Poslaním OpenAI je zabezpečiť, aby umelá všeobecná inteligencia (AGI) – čím máme na mysli vysoko autonómne systémy, ktoré prekonávajú ľudí pri väčšine ekonomicky hodnotnej práce – prinášala úžitok celému ľudstvu.

Pokúsime sa priamo vybudovať bezpečné a prospešné AGI, ale tiež budeme považovať naše poslanie za splnené, ak naša práca pomôže ostatným dosiahnuť tento výsledok.

20. Medzi prvých členov predstavenstva patrili technologický podnikatelia Peter Thiel a Elon Musk. Elon Musk opustil predstavenstvo v roku 2018, ale zostal darcom.

21. Elon Musk sa dištancoval od OpenAI po tom, čo kritizoval zapojenie Microsoftu.

22. V roku 2019 sa spoločnosť OpenAI stala ziskovým podnikom (Open AI LP), kontrolovaným predstavenstvom pôvodnej neziskovej organizácie (OpenAI Inc).

23. Technológia GPT bola prvýkrát odhalená verejnosti 14. februára 2019 ako open source a známa ako GPT2, ktorá ale vyžaduje vlastnú licenciu.

24. Ďalšia pozoruhodná technológia OpenAI zahŕňa DALL.E 2, ktorá generuje obrázky z textového popisu.

25. ChatGPT vyvíja Point-E, softvér na vývoj 3D modelov z jednoduchých slovných výziev.

Štatistiky o AI chatbotovi ChatGPT

26. ChatGPT bol spustený 30. novembra 2022 a je najrýchlejšie rastúcou aplikáciou vôbec.

27. ChatGPT bol spustený pomocou jazykového modelu GPT 3.5.

28. Podľa odhadov analytika UBS Lloyda Walmsleyho vo výskumnej správe zverejnenej 1. februára 2023, ako uvádza Barron’s, mal v decembri 2023 ChatGPT 57 miliónov používateľov.

29. Odhaduje sa, že v januári 2023 mal ChatGPT 100 miliónov používateľov.

30. ChatGPT dosiahol za dva mesiace 100 miliónov používateľov. Pre porovnanie, aplikácii TikTok trvalo deväť mesiacov, kým dosiahla 100 miliónov používateľov a Instagramu 2,5 roka.

31. Podľa Similarweb mal januári 2023 ChatGPT 672 miliónov návštev webu.

32. ChatGPT mal v januári 2023 v priemere viac ako 13 miliónov návštevníkov denne.

Investori do ChatGPT vyvinuli a vlastnili OpenAI

33. V roku 2015 získal OpenAI od investorov 1 miliardu dolárov.

34. Investori rizikového kapitálu: Y Combinator; Reid Hoffman Association; Khosla Ventures; Matthew Brown Companies; Microsoft; Tiger Global Management; Andreessen Horowitz; Sequoia Capital; Bedrock Capital; Infosys; Jesica Livingston; Peter Thiel; Amazon Web Services (posledné tri nie sú zahrnuté v tabuľke – zdroj dealroom.co).

Skorí investori OpenAI

35. Microsoft investoval 1 miliardu dolárov do OpenAI v júli 2019. V roku 2021 sa tiež zapojil do kola financovania.

36. Dňa 23. januára 2023 Microsoft oznámil, že investuje ďalších 10 miliárd dolárov do OpenAI.

37. Generálnym riaditeľom OpenAI je Sam Altman (bývalý prezident Y Combinator, investor v seed kole financovania v OpenAI).

38. Prezidentom OpenAI je Greg Brockman.

39. CTO OpenAI je Mira Murati.

40. Najnovšie nacenenie OpenAI: 29 miliárd dolárov.

Niektoré z vecí, ktoré AI chatbot ChatGPT dokáže

41. Odpovedať na otázky pomocou textu v 95 jazykoch.

42. Pamätať si, čo používatelia povedali predtým v konverzácii.

43. Umožňuje používateľom poskytovať následné opravy.

44. Odmietať nevhodné žiadosti.

45. Napísať školské úlohy a eseje.

46. Napísať kód.

47. Získať titul MBA.

48. Napísať vtipný príbeh.

49. Napísať limerick.

50. Napísať vášmu zamestnávateľovi výpoveď.

51. Generovať nákupné zoznamy jedál.

52. Vytvoriť zoznam najbližších kórejských reštaurácií.

53. Bing pomáha ChatGPT robiť viac. Bing používa Prometheus na poskytovanie odpovedí na udalosti po roku 2021.

54. Prehliadač Edge od spoločnosti Microsoft v spolupráci s ChatGPT dokáže napríklad okamžite zhrnúť finančné výsledky akýchkoľvek dvoch spoločností, porovnať ich a vytvoriť kľúčové poznatky.

ChatGPT má obmedzenia

55. AI chatbot nie je veľmi dobrý v logickom uvažovaní.

Tu je príklad zlyhania ChatGPT:

56. Príležitostne môže generovať nesprávne informácie – môže tak byť rastúcim zdrojom dezinformácií.

57. Niekedy je ChatGPT nedostupný z dôvodu zaťaženia serverov. Môže sa vám zobraziť správa „zaneprázdnený“ alebo nedávno správa podobná tejto: „Máme mimoriadne vysoký dopyt. Prosím, vydržte, kým pracujeme na škálovaní našich systémov.“

58. AI chabot môže niekedy produkovať škodlivé pokyny alebo neobjektívny obsah.

59. Obmedzené znalosti o svete a udalostiach po roku 2021.

60. AI chatbot nie je veľmi dobrý v matematických hádankách a hlavolamoch.

61. ChatGPT nie je neomylný, takže môže niečo aj pokaziť.

62. Môže porušiť autorské práva.

63. Môže viesť k „halucinácii“ – dáva presvedčivé, ale úplne fiktívne odpovede.

64. Na ChatGPT sa nedá (zatiaľ) spoľahnúť pri serióznej práci.

65. Vyhľadávací nástroj Microsoft Bing s podporou ChatGPT a webový prehliadač Microsoft Edge sú zatiaľ k dispozícii iba pre stolné počítače.

Viac štatistík ChatGPT AI chatbotu

66. Odpovedá len na otázky o svetových záležitostiach a udalostiach pred rokom 2021.

67. Koľko v priemere stojí odpoveď na otázku ChatGPT? 0,36 dolára.

68. Každé slovo vygenerované službou ChatGPT stojí 0,0003 dolára.

69. Platená verzia ChatGPT Pro stojí 20 $ mesačne.

70. ChatGPT je k dispozícii až v 161 krajinách, regiónoch a územiach.

71. ChatGPT nie je dostupný v Číne, Iráne, Severnej Kórei, Rusku, Venezuele ani Bielorusku.

Ktoré povolania by mohol ChatGPT nahradiť

72. Všetky typy povolaní založených na jazyku a vedomostiach.

73. Vydavateľov, ktorí sa spoliehajú na návštevnosť z odkazov Google, pretože ak Bing/Edge so systémom ChatGPT poskytuje lepšie odpovede v jednoduchom texte, nie je potrebné navštevovať web, aby ste dostali odpovede v menšom kontexte.

74. Rôznych odborníkov a špecialistov.

75. Spisovateľov.

76. Pedagógov.

77. Inzerentov, ktorí sa spoliehajú na stránky s výsledkami vyhľadávača zložené z odkazov, pretože môže byť ťažšie umiestniť ich reklamné odkazy a stále na ne môcť kliknúť.

78. Základných počítačových programátorov.

79. Google.

„Potom, čo odovzdám tento stĺpček, urobím niečo, čo som si myslel, že nikdy neurobím: Prepnem predvolený vyhľadávací nástroj svojho stolného počítača na Bing.“

Kevin Roose, New York Times

Konkurenti AI chatbotu spoločnosti ChatGPT

80. Google AI chatbot Bard. Verejnosti predstavený na demonštrácii 6. februára 2023.

Okrem iného dostal Bard otázku: „O akých nových objavoch z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba môžem povedať svojmu 9-ročnému dieťaťu?“

Jedna z troch Bardových odpovedí bola nesprávna, nakoľko tvrdila, že vesmírny teleskop Jamesa Webba „nasnímal úplne prvé snímky planéty mimo našej vlastnej slnečnej sústavy“.

Google používa jazykový model LaMDA.

81. LaMDA sa líši od GPT tým, že je vyškolený v dialógu, a nie vo webovom texte. LaMDA je skratka pre Language Model of Dialogue Applications. Podobne ako GPT, aj LaMDA je veľký jazykový model (LLM).

Toto sú hlavné LLM:

82. Turing NLG (Microsoft).

83. Gopher, Chichilla (Deepmind).

84. Switch transformer, GLAM, PALM, LaMDA, T5, MT5 (Google).

85. OPT, Fairseq Dense (Meta).

86. GPT-3 verzie ako GPT-Neo, GPT-J, & GPT-NeoX (Open-AI).

87. Ernie 3.0 (Baidu).

88. Jurassic (AI21Labs).

89. Exaone (LG).

90. Čínsky Baidu by sa mal stať hlavným konkurentom ChatGPT.

91. Baidu spustil svoju chatovaciu službu AI v marci 2023.

V roku 2019 dosiahol Baidu AI Chat skóre 90,1 vo všeobecnom hodnotení jazykového porozumenia ERNIE. Jeho skóre prekonalo modely MT-DNN-SMART od Microsoftu a TS od Googlu.

92. Chatbot Baidu’s ChatGPT AI sa volá Ernie Bot.

93. Baidu má svoju vlastnú verziu chatbota AI podobného ChatGPT.

94. Medzi ďalších konkurentov so sídlom v Číne patria napríklad Alibaba, Tencent, NetEase, Kuaishou Technology, Inspur Electronic Information Industry, 360 Security Technology, Kunlun Tech a JD.com.

Etika generatívnej AI a ChatGPT

95. Ministerstvo školstva v New Yorku zakázalo ChatGPT.

96. Zle vyškolený AI chatbot môže zobrazovať spoločenské predsudky. Tay bot od Microsoftu nasadený na Twitteri bol stiahnutý po generovaní sexistických, rasistických a urážlivých jazykových odpovedí.

97. Chýbajúci systém zverejňovania informácií o tom, že odpoveď vygeneroval AI chatbot.

98. Vo všeobecnosti nie je využívanie, vlastníctvo a ochrana dát AI chatbotom transparentné.

99. Vo všeobecnosti je potrebné chrániť sa pred komerčnými zaujatosťami zabudovanými do modelu chatbotov v prospech určitých spoločností.

100. Osoby chatbotov sú tradične ženy, napríklad hlasový chatbot Amazon Alexa, no nemali by však byť rodovo neutrálne?