suomalaiset talvella

Suomalaiset eivät asennoidu tulevaisuuteen enää niin pessimistisesti kuin vielä aiemmin. Marraskuussa Tilastokeskuksen tekemässä kyselyssä nimittäin paljastui, että suomalaisten kuluttajien luottamus ei enää heikennyt samaan tapaa kuin aikaisemmin tämän vuoden aikana.

Tämä on merkittävä muutos aiempiin kuukausiin verrattuna, sillä suomalaiset ovat kertoneet huonoista tulevaisuuden näkymistä jo pidemmän aikaa. Vaikka näkemykset oman talouden nykytilasta ovat heikentyneet yleisesti ottaen, tulevaisuuteen asennoidutaan positiivisemmin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että suomalaiset näkevät oman ja Suomen taloudellisen tilanteen siitäkin huolimatta vielä melko heikkoina. Eroa on vain tullut siinä, että nyt suomalaiset näkevät edes hieman valoa tunnelin päässä.

Näiden asennemuutosten takana on varmasti se, että inflaatio ei huitele enää huippulukemissa, minkä lisäksi korot vaikuttavat saavuttaneen huippulukemansa.

Vaikka Suomessa talous yskii pahasti edelleen, tilanne saattaa alkaa muuttumaan seuraavien parin vuoden aikana. Juuri nämä viime aikaiset uutiset talouteen liittyen on todennäköisesti tavoittanut myös suomalaiset, mikä on myös muuttanut heidän asenteitaan tulevaisuutta kohtaan.

Lue myös: Työelämän murros – etätyö, liikkuvuus ja tekemisen tavat

Suomalaiset kokevat taloudellisen tilanteen heikentyneen viime aikoina

Suomalaisten kuluttajien näkemys omaan talouteensa liittyen on heikentynyt, mikä on ollut pidempi aikainen trendi viime aikoina. Siihen on tietysti syynä taloudelliset ongelmat joka puolella maailmaa.

Tästä huolimatta pientä muutosta on nähtävissä, sillä odotukset tulevaisuuden suhteen ovat kohonneet. Tämä näkyy erityisesti siinä, miten suomalaiset suhtautuvat oman talouteensa ja valtion talouden yleiseen kehitykseen.

Vaikka 34 prosenttia kuluttajista kokee oman taloutensa heikentyneen viime vuoteen verrattuna, on hyvä huomata se, että 27 prosenttia taas uskoo taloutensa parantuvan tulevan vuoden aikana. Tässä mielessä vaikuttaa siltä, että pahin alamäki on nyt ohitse ja pieni toivon kipinä on syttynyt suomalaisten keskuudessa.

Inflaation vaikutus näkyy suomalaisten kuluttajien arvioissa vahvasti, mikä ei sinänsä ole yllätys. Marraskuussa kuluttajat arvioivat kuluttajahintojen nousseen 6,8 prosenttia vuoden aikana. Ensi vuonna hintojen odotetaan nousevan noin 4,2 prosenttia. Suurin osa suomalaisista arvioi, että tuotteiden hinnat ovat nousseet joko paljon tai melko paljon.

Nämä odotukset inflaatiota kohtaan vaikuttaa kuluttajien rahankäyttöön yleisesti. Esimerkiksi lainaa ei oteta niin helposti, minkä lisäksi säästämiseen jää vähemmän rahaa. Kyselyssä tuli ilmi, että 38 prosenttia pitää säästämistä kannattavana tällä hetkellä.

Suomalaiset: usko työllisyyteen varovaista ja asunnon ostamista harkitaan

Kyselyssä tuli ilmi myös se, että kuluttajien odotukset työllisyystilanteen kehityksestä pysyvät edelleen suhteellisen varovaisina. Suomalaiset arvioivat, että yli 61 prosenttia kuluttajista uskoo työttömyyden lisääntyvän tulevan vuoden aikana.

Niistä suomalaisista, jotka ovat tällä hetkellä työelämässä, vain 22 prosenttia arvioi työttömyyden tai lomautuksen olevan suurempi uhka juuri itselle kuin aikaisemmin.

Tämä menee aika lailla linjassa sen kanssa, mitä uutisista on saanut lukea. Tällä hetkellä vaikuttaa nimittäin siltä, että useampi yritys menee vielä konkurssiin tämän vuoden aikana. Lisäksi erilaisia henkilöstön vähennystarpeita on varmasti monilla suomalaisyrityksillä.

Positiivisuuteen antaa aihetta se, että samaan aikaan yhä useampi suomalainen on harkitsemassa, asunnon ostoa tai talon rakentamista. Tämä saattaa viitata siihen, että hallituksen varainsiirtoon liittyvät muutokset sekä keskuspankkien ohjauskorkojen nostojen päättyminen ovat vaikuttaneet suomalaisten mielialaan.

Asuntomarkkinoiden aktivoituminen olisi varmasti loistava uutinen monille rakennusalan yrityksille, jotka joutuvat taistelemaan tällä hetkellä poikkeuksellisen huonossa markkinatilanteessa.

Suomalaisten yritysten ja rakennusalan näkymät

Yritysten luottamus heikkeni marraskuussa erityisesti vähittäiskaupassa ja rakentamisessa. Rakennusalan luottamus on laskenut dramaattisesti, mikä on herättänyt suurta huolta alalla. Tällä hetkellä alalla on lähes yhtä huono tilanne kuin 1990-luvun laman pahimpina aikoina.

Suomalaisyritysten omien arvioiden mukaan luottamus tulevaisuuteen on saavuttamassa jonkinlaisen pohjan. Monet yritykset eivät tällä hetkellä suhtaudu kovinkaan positiivisesti siihen, että uutta kasvua saataisiin aikaan – varsinkaan rakennusalalla.

Lisäksi teollisuuden tuotannon odotetaan vähenevän ja tilauskannat pysyvät ohuina, mikä lisää epävarmuutta talouden tulevaisuudesta. Yksi ongelma teollisuuden kannalta on se, että jälleenmyyjien varastot ovat vielä täynnä koronan jälkeiseltä ajalta.

Koska varastoissa riittää vielä tavaraa myytäväksi, monet kaupat eivät halua epävarmoina taloudellisina aikoina täyttää niitä, vaan myyvät vanhat tuotteet ensin pois. Se aiheuttaa tietysti omat ongelmansa samalla, kun Suomen talous pyrkii lähtemään takaisin nousuun.

Palvelualoilla luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut hieman, mutta vähittäiskaupassa on havaittavissa myynnin heikkenemistä myös tulevaisuuden näkymien suhteen. Jos kuluttajat ovat tällä hetkellä varovaisia, se ei tietenkään voi olla näkymättä myös palveluiden myynnissä.

Kaiken kaikkiaan tilanne näyttää edelleen vaikealta, vaikka asenteet olisivat hiljalleen muuttumassa. Toisaalta monet merkit antavat osviittaa siitä, että pahimmat kuopat olisivat jo takana ja näkymät olisivat paranemassa hiljalleen.

Lue myös: Bittium osake lähti nousuun – taustalla Nato-yhteistyö