Business 2 Community (»spletno mesto«) je spletno mesto v lasti britanske korporacije Clickout Media. Vabimo vas, da prispevate članke, komentirate, se prijavite za prejemanje virov RSS in obiščete spletno mesto. Z uporabo tega spletnega mesta potrjujete vsako nadaljnjo uporabo v skladu z navedenimi pogoji.

Če se s pogoji uporabe ne strinjate, ne uporabljajte spletnega mesta. Pridržujemo si pravico do sprememb teh pogojev uporabe in do objavljanja obvestil o bistvenih spremembah po lastni presoji. Z nadaljnjim dostopanjem do spletnega mesta potrjujete, da sprejemate ta pravilnik.

Kršitev

Če menite, da katera koli vsebina na spletnem mestu krši pogoje uporabe, nas obvestite na e-poštni naslov termsofuse AT business2community.com.

Dejstva, mnenja, analize ali napovedi so lahko napačne

Vsebina spletnega mesta je na voljo samo za splošne informacije, razprave in razvedrilo. Spletno mesto ne moderira nekaterih vsebin, zato odražajo osebna mnenja. Sami presodite o prebranem na spletnem mestu, saj je vsebina lahko žaljiva, škodljiva in/ali napačna.

Ne kršite pravil za objavljanje ali komentiranje

Sami nosite odgovornost za svoje objave in se strinjate, da boste dostopali in uporabljali spletno mesto na lastno odgovornost. Vaše objave morajo biti resnične in točne. Naj vaše objave ne vsebujejo:

 • vrednostnih papirjev za prodajo, menjavo ali zamenjavo,
 • nadlegovanja, obrekovanja, groženj, zalezovanja, ustrahovanja ali kršitev zakonskih pravic drugih,
 • nezakonitih dejavnosti,
 • lažnega predstavljanja osebe ali subjekta, lažno navajanje ali napačno predstavljanje vaše povezanosti z osebo ali subjektom,
 • kršitev intelektualne lastnine drugega, vključno (vendar ne omejeno na) s poslovnimi skrivnostmi, blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami katere koli vrste,
 • nespodobnega, vulgarnega, fanatičnega, sovražnega, rasno žaljivega jezika ali slik
 • komercialnega oglaševanja,
 • iger na srečo, tekmovanj ali verižnih pisem,
 • kršitev veljavnega lokalnega, državnega, nacionalnega ali mednarodnega prava v zvezi z uporabo spletnega mesta. To vključuje zakone in predpise o vrednostnih papirjih,
 • komentarjev, ki osebno napadajo avtorja objave.

Prav tako soglašate, da boste v primeru prepričanja tretje osebe v nezakonitost vašega gradiva na spletnem mestu, nosili celotno breme dokazovanja skladnosti z vsemi veljavnimi zakoni.

Politika razkrivanja nepravilnosti

Spletno mesto si pridržuje pravico do razkritja kakršnih koli informacij, ki so potrebne zaradi veljavne zakonodaje, predpisov, pravnih postopkov ali vladnih zahtev. Spletno mesto lahko tudi ureja, zavrne objavo ali odstrani katero koli objavo po lastni presoji. Spletno mesto si pridržuje pravico, da omeji dostop vsem uporabnikom, za katere spletno mesto po lastni presoji meni, da se vedejo neprimerno, neprofesionalno ali nezakonito.

Spletno mesto si pridržuje pravico, da odstrani vsebino, ki po lastni presoji krši katero koli od tukaj navedenih pravil. Kršitelja se z dejanjem lahko seznani, vendar to ni obvezno. Če vas katera koli vsebina spletnega mesta žali, prenehajte z uporabo.

Zavrnitev odgovornosti

Spletno mesto vključuje nemoderirane informacije, ki vsebujejo osebna mnenja ter druge prispevke oseb, ki objavljajo o številnih temah. Prispevki izražajo mnenja avtorjev in niso povezani z nasveti, mnenji ali informacijami spletnega mesta ali katere koli osebe ali subjekta, povezanega s spletnim mestom.

Tako vsebina spletnega mesta kot povezave do drugih vsebujočih spletnih mest niso moderirane, pregledane, odobrene ali potrjene s strani spletnega mesta ali katere koli osebe ali subjekta, povezanega s spletnim mestom.

Spletno mesto in vse informacije, izdelki ali storitve na njem so na voljo »takšni, kot so«, brez kakršnega koli jamstva, vključno z (vendar ne omejeno na) jamstvi glede primernosti prodaje, namensko uporabnost ali nekršitev.

Spletno mesto ne jamči za neprekinjeno ali točno delovanje ter odsotnost morebitnih virusov ali drugih škodljivih komponent. Uporaba informacij s spletnega mesta je na lastno odgovornost.

Spletno mesto ni odgovorno za kakršno koli izgubo ali škodo, vključno z (vendar ne omejeno na) zahtevki za obrekovanje, napakami, izgubo podatkov ali prekinitvijo razpoložljivosti podatkov, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali katere koli povezave; na vašo umestitev vsebine na spletno mesto; ali na vaše zanašanje na informacije, pridobljene s ali prek spletnega mesta ali prek povezav na spletnem mestu.

Spletno mesto ni posrednik, trgovec, investicijski svetovalec ali borza in ne zagotavlja takšnih storitev.

Licence

V zameno za vaše soglasje s temi pogoji uporabe vam spletno mesto podeljuje osebno, neizključno, neprenosljivo in preklicno licenco za dostop in uporabo spletnega mesta. Do gradiva na spletnem mestu lahko dostopate le potrebe osebne in nekomercialne rabe. Vaša naloga je ugotoviti, če je uporaba kakršnih koli informacij s tega spletnega mesta dovoljena.

Z objavljanjem ali kakršnim koli drugim sodelovanjem v kakršni koli komunikaciji na spletnem mestu (ali kateri koli sorodni strani) podeljujete trajno, brezplačno in nepreklicno pravico ter licenco za uporabo, reprodukcijo, spreminjanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje, distribuiranje, prenašanje, javno prikazovanje, javno izvajanje, podlicenciranje, ustvarjanje sorodnih objav, prenašanje in prodajanje katere koli informacije.

Izbira prava in forum

Soglašate, da vse spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s temi pogoji uporabe ali katero koli vsebino, objavljeno na spletnem mestu, vključno z njihovimi kopijami in ponovno objavo, ne glede na to ali temelji na pogodbenem, odškodninskem, zakonskem ali drugem pravu, ureja zakonodaja ZDA, razen njegovih kolizijskih določb. Nadalje soglašate z osebno pristojnostjo in izključnim prizoriščem zveznih in državnih sodišč, ki se nahajajo v Pensilvaniji in delujejo kot pravni forum za vsak tak spor.

Politika avtorskih pravic

V skladu s 17 USC. § 512 Zakona o avtorskih pravicah v digitalnem tisočletju (Digital Millennium Copyright Act,DMCA), je spletno mesto uvedlo postopke za prejemanje pisnih obvestil o domnevnih kršitvah in za obdelavo takih zahtevkov v skladu z DMCA. Če menite, da so vaše avtorske pravice kršene, izpolnite spodnji obrazec za obvestilo o kršitvi in ​​ga po e-pošti pošljite podjetju Clickout Media.

Obvestilo o kršitvi vsebuje zahtevane informacije, ki so vsebinsko v skladu z določbami Zakona o avtorskih pravicah v digitalnem tisočletju, 17 USC. § 512(c)(3)(A), ki določajo, da velja le pisno obvestilo o domnevni kršitvi, ki je nadalje posredovano imenovanemu zastopniku ponudnika storitev. Sporočilo mora vključevati naslednje:

 • Fizični ali elektronski podpis osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki naj bi bila kršena.
 • Identifikacijo avtorsko zaščitenega dela, za katerega se trdi, da je bilo kršeno, ali, v primeru večih avtorsko zaščitenih del zajetih v enem obvestilu, reprezentativni seznam takih del na tem spletnem mestu.
 • Navedbo prispevka, ki ga je potrebno odstraniti, saj naj bi kršil avtorske pravice ali velja za predmet kršitvene dejavnosti, ali navedbo dostopa, ki bi ga bilo potrebno onemogočiti, ter morebitne dodatne informacije, ki ponudniku storitev omogočajo lažje iskanje dotičnega gradiva.
 • Nujne podatke, kot so naslov, telefonska številka in e-poštni naslov, s katerimi lahko ponudnik stopi v stik s stranko, ki se je pritožila.
 • Izjavo, da stranka, ki se je pritožila, verjame, da uporaba materiala na način, ki je predmet pritožbe, ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona.
 • Izjavo, da so informacije v obvestilu točne in pod kaznijo krive prisege, da je pritožnik pooblaščen za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.
 • Obvestilo lastnika avtorskih pravic ali osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika avtorskih pravic, ki bistveno ne izpolnjuje zgornjih določb, se ne šteje kot posredovanje dejanskega znanja ali zavedanja dejstev ali okoliščin, iz katerih je razvidna kršitev.

Vsakič, ko želite prijaviti domnevno kršitev, podjetju Clickout Media pošljite ločeno obvestilo o kršitvi.

Nepooblaščena uporaba

Nepooblaščena uporaba spletnega mesta v povezavi s prenosom nezaželene e-pošte, vključno s prenosom e-pošte v nasprotju s to politiko, se lahko kaznuje s civilno, kazensko ali upravno kaznijo proti pošiljatelju in vsem sodelujočim.

Odškodnina

Soglašate, da boste spletno mesto in katero koli osebo ali subjekt, ki je povezan s spletnim mestom, zaščitili pred morebitnimi zahtevki, izgubami ali škodo, vključno s pravnimi stroški, ki so posledica lastne kršitve teh pogojev uporabe, uporabe spletnega mesta ali umestitve katere koli vsebine na spletno mesto in boste v celoti sodelovali pri obrambi spletnega mesta ali katere koli s spletnim mestom povezane osebe ali subjekta pred slednjim.

Integracija

Ti pogoji uporabe predstavljajo pogodbo med vami in spletnim mestom ter vsemi osebami ali strankami, povezanimi s spletnim mestom, v zvezi s predmetom v tem dokumentu in nadomeščajo vse prejšnje ali sočasne ustne ali pisne dogovore.

Obrazec za obvestilo o kršitvi

Clickout Media Ltd AA PH

Camilleri Buildings, Oratory Street

Naxxar, NXR 2504 Malta

Datum: ______________

Spoštovani!

Spodaj podpisani POTRJUJEM POD KAZENSKO ODGOVORNOSTJO ZA KRIVO PRISEGO, da sem lastnik ali zastopnik, pooblaščen za delovanje v imenu lastnika določenih pravic intelektualne lastnine. Ime lastnika je ________________________ (»lastnik«).

Verjamem, da spodaj opredeljeno gradivo ni odobril zgoraj navedeni lastnik, njegov zastopnik ali zakon in tako krši pravice lastnika. Prosimo, da nemudoma ukrepate in odstranite ali onemogočite dostop do materiala, pri katerem naj bi prišlo do kršitve avtorskih pravic.

Lokacija gradiva, ki domnevno krši avtorske pravice:

____________________________________________

Opis gradiva, ki krši avtorske pravice:

____________________________________________

Opis avtorsko zaščitenega dela, za katerega trdite, da je kršeno:

____________________________________________

Kontaktirate me lahko na:

Ime: __________________________________________

Podjetje: ______________________________________

Naslov: __________________________________

Mesto, država: _________________________________

Poštna številka: ________________________________

Tel.: _________________________________________

E-naslov: _____________________________________

Faks: ________________________________________

Vsebinski sodelavci

Spletno mesto objavlja vsebino, ki jo prispevajo uporabniki, v obliki objav v spletnem dnevniku in komentarjev. Z zagotavljanjem objav v spletnem dnevniku prek vira RSS ali neposredno na spletnem mestu, komentarjev ali druge vsebine na spletnem mestu se sodelujoči strinjajo z naslednjimi pogoji uporabe:

  • S prispevanjem vsebine, ne glede na to, ali so objave v spletnem dnevniku prispevane prek RSS-ja, objavljene v spletnem dnevniku, napisane neposredno na spletnem mestu, ali gre za komentarje, se avtor strinja, da daje Clickout Media trajno, neizključno avtorsko pravico za vsebino.
  • Clickout Media si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne objavi prispevane vsebine.
  • Clickout Media si pridržuje pravico, da razporedi sindicirano in neposredno prispevano vsebino za objavo na našem spletnem mestu na kateri koli prihodnji datum ali čas po lastni presoji.
  • Clickout Media bo vso vsebino v njeni polni obliki ali po dolgem izvlečku (v skladu s smernicami poštene uporabe) vedno pripisal avtorju.
  • Clickout Media si pridržuje pravico, da vso prispevano vsebino preko RSS posreduje tretjim osebam.
  • V nogi objave lahko vsa prispevana vsebina vsebuje avtorsko vrstico, kratko avtorjevo biografijo in, v primeru posredovanega gradiva prek RSS, povezavo nazaj na izvirno objavo.
  • Sodelujoči avtorji so sami odgovorni za izvirnost in točnost svojih prispevkov.
  • Clickout Media si pridržuje pravico, da odstrani vse povezave za skupno rabo ali oglase, ki spremljajo prispevane objave, zlasti pridružene povezave. To lahko vključuje povezave RSS do izvirnega članka, saj jih lahko iskalniki razlagajo kot pridružene povezave in lahko škodujejo avtoriteti našega spletnega mesta.
  • Clickout Mediasi pridržuje pravico, da nastavi pisave in sloge, prilagodi poravnavo slik in drugače spremeni postavitev objave, da zagotovi skladnost objav z globalnim stilom spletnega mesta.
  • Občasno bo Clickout Media prikazal različice povzetka prispevane vsebine. Gre za objave v obliki povzetka, ki vsebujejo povezavo do celotne in nespremenjene objave. V takih okoliščinah si Clickout Media vedno prizadeva ohraniti prvotni pomen in namen vsebine.
  • Clickout Media si pridržuje pravico do urejanja naslovov objav zaradi jasnosti ali optimizacije za iskalnike (vključitev ključnih besed).
 • Clickout Media si pridržuje pravico do popravkov črkovanja in slovnice.
 • Clickout Media si pridržuje pravico do odstranitve povezav do fotografij, ki niso povezave do izvirne fotografije ali lastnika avtorskih pravic.
 • Clickout Media si pridržuje pravico, da v vsebino in okoli nje vstavi ustrezne oglase.
 • Clickout Media si pridržuje pravico do predpomnilnika objavnih slik in njihovega serviranja iz našega CDN-ja.
 • Sodelujoči niso upravičeni do kakršnega koli nadomestila s strani Clickout Media.
 • Prispevanje vsebine na Clickout Media stran ne predstavlja pogodbe z zaposlenimi.

Obiskovalci

 • Če ni izrecno dovoljeno, ne smete objavljati ali reproducirati vsebine, ki se pojavi na katerem koli delu te strani.
 •  Mnenja, ki so jih izrazili uporabniki in avtorji vsebin na tem spletnem mestu, so izključno njihova in ne izražajo mnenja podjetja Clickout Media.
 • Clickout Media si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli blokira ali odstrani objave in sporočila.
 • Nekatere povezave na tem spletnem mestu lahko vodijo do spletnih mest tretjih oseb. Clickout Media ni odgovoren za vsebino teh spletnih mest.

Politika zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti ureja način na katerega Clickout Media zbira, uporablja, vzdržuje in razkriva podatke, zbrane od uporabnikov (vsak »uporabnik«) spletnega mesta http://www.business2community.com (»mesto«). Ta pravilnik o zasebnosti velja za spletno mesto ter vse izdelke in storitve, ki jih ponuja Clickout Media.

Osebni identifikacijski podatki
Osebne identifikacijske podatke uporabnikov lahko zbiramo na različne načine, in sicer z registracijo uporabnikov na spletnem mestu, oddajo naročila, naročilom na glasilo, izpolnitvijo ankete in/ali obrazca. Hkrati pa lahko podatke zbiramo z drugimi dejavnostmi, storitvami, funkcijami ali viri, ki so na voljo na spletnem mestu. Uporabnike po potrebi prosimo za ime, e-poštni naslov, poštni naslov, telefonsko številko in podatke o kreditni kartici. Uporabniki lahko naše spletno mesto obiščejo tudi anonimno. Osebni identifikacijski podatki uporabnikov se zbirajo zgolj če so posredovani prostovoljno. Uporabniki lahko kadar koli zavrnejo predložitev osebnih identifikacijskih podatkov, razen če jim to lahko prepreči sodelovanje v določenih dejavnostih, povezanih s spletnim mestom.

Neosebni identifikacijski podatki
V času interakcije z našim spletnim mestom, lahko zbiramo neosebne identifikacijske podatke, ki vključujejo ime brskalnika, vrsto računalnika in tehnične informacije o načinih povezave uporabnikov z našim spletnim mestom, kot so operacijski sistem in uporabljeni ponudniki internetnih storitev ter druge podobne informacije.

Piškotki spletnega brskalnika
Naše spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje ter za namene oglaševanja. Spletni brskalnik uporabnika shrani piškotke na trdi disk zaradi vodenja evidenc in občasnega sledenja informacijam. Uporabnik lahko nastavi svoj spletni brskalnik tako, da avtomatsko zavrne piškotke ali opozori, ko so piškotki poslani. V tem primeru, upoštevajte, da nekateri deli spletnega mesta morda ne bodo delovali pravilno.

Kako uporabljamo zbrane podatke
Podjetje Clickout Media zbira in uporablja osebne podatke uporabnikov za naslednje namene:

 • Za personalizacijo uporabniške izkušnje
  Informacije lahko uporabimo za boljše skupinsko razumevanje naših uporabnikov, kjer se osredotočamo na vrsto uporabljenih storitev in virov.
 • Za izboljšanje naše strani
  Nenehno si prizadevamo izboljšati ponudbo naših spletnih mest na podlagi povratnih in drugih informacij, ki jih prejmemo od vas.
 • Za izboljšanje storitev za stranke
  Vaši podatki nam pomagajo učinkoviteje se odzvati na vaše zahteve po storitvah in potrebe po podpori.
 • Za obdelavo transakcij
  Posredovane uporabniške osebne podatke ob naročilu uporabimo samo za zagotavljanje storitve za dotično naročilo. Teh podatkov ne delimo z zunanjimi osebami, razen v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje storitve.
 • Za upravljanje vsebine, promocije, ankete ali druge funkcije spletnega mesta
  Za pošiljanje informacij, s katerimi uporabniki soglašajo, ter obveščanje o zanimivih temah za njih.
 • Za pošiljanje občasnih e-poštnih sporočil
  E-poštni naslov, ki ga uporabniki posredujejo za obdelavo naročila, bo uporabljen samo za pošiljanje informacij in posodobitev v zvezi z njihovim naročilom. Uporablja se lahko tudi za odgovor na njihove poizvedbe in/ali druge zahteve ali vprašanja. Če se uporabnik odloči, da se prijavi na naš poštni seznam, bo prejel e-poštna sporočila, ki lahko vključujejo novice podjetja, posodobitve, povezane informacije o izdelkih ali storitvah itd. Če se želi uporabnik kadar koli odjaviti od prejemanja e-poštnih sporočil, vključimo podrobna navodila za odjavo na dnu vsakega e-poštnega sporočila. Uporabnik nas lahko tudi kontaktira prek našega spletnega mesta.
 • Za oglaševalske namene
  Podatke, ki jih uporabniki posredujejo o sebi, lahko uporabimo za namene oglaševanja. Med drugimi platformami tudi NextRoll.

Kako varujemo vaše podatke
Sprejemamo ustrezne prakse zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov ter varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem vaših osebnih podatkov, uporabniškega imena, gesla, informacij o transakcijah in podatkov, ki so shranjeni na našem spletnem mestu.

Izmenjava občutljivih in zasebnih podatkov med spletnim mestom in uporabniki poteka prek komunikacijskega kanala, zaščitenega s SSL, ki je šifriran ter zaščiten z digitalnim podpisom. Naše spletno mesto deluje v skladu z varnostnimi standardi PCI, s ciljem ustvariti čim bolj varno okolje za uporabnike.

Deljenje vaših osebnih podatkov
Osebnih identifikacijskih podatkov uporabnikov ne prodajamo, trgujemo ali dajemo v najem drugim. Vendar pa se s sodelovanjem v naših programih spletnega oddajanja ali bele knjige soglašate delitev vaših registracijskih podatkov s sponzorjem. Splošne združene demografske podatke, ki niso povezani z osebnimi identifikacijskimi podatki o obiskovalcih in uporabnikih, lahko delimo z našimi poslovnimi partnerji, zaupanja vrednimi podružnicami in oglaševalci za zgoraj navedene namene. Za pomoč pri našem poslovanju in spletnem mestu ali upravljanju dejavnosti v našem imenu, kot je pošiljanje glasil ali anket, lahko uporabimo tretje ponudnike storitev pod pogojem, da s tem soglašate. Ne glede na zgoraj navedeno, v primeru združitve, reorganizacije, prevzema, skupnega vlaganja, dodelitve, odcepitve, prenosa ali prodaje ali odtujitve vseh ali skoraj vseh naših poslovnih deležev ali sredstev, vključno v povezavi s kakršnim koli stečajem ali podobnim postopkih, lahko svoje pravice do vaših podatkov prenesemo na našega pravnega naslednika.

Za prikazovanje oglasov in zbiranje informacij o uporabniških obiskih spletnega mesta, uporabljamo oglaševalska podjetja tretjih oseb. Ta podjetja lahko uporabijo informacije (brez vašega imena, naslova, e-poštnega naslova ali telefonske številke) o vaših obiskih tega in drugih spletnih mest, da bi na našem spletnem mestu, drugih spletnih mestih in drugih oblikah medijev ponudila oglase o blagu in storitvah, ki so vam zanimive. Če želite o tem pridobiti več informacij ali če želite, da zgoraj navedena podjetja do teh informacij ne bi dostopala, obiščite https://thenai.org/opt-out/.

Spletna mesta tretjih oseb
Uporabniki lahko na našem spletnem mestu najdejo oglase ali druge vsebine, ki so povezane s spletnim mestom in storitvami naših partnerjev, dobaviteljev, oglaševalcev, sponzorjev, dodeljevalcev licenc in ostalih tretjih oseb. Ne nadzorujemo vsebine ali povezav, ki se pojavljajo na teh spletnih mestih, in nismo odgovorni za delovanje drugih spletnih mest, ki so povezani z našim spletnim mestom. Poleg tega se lahko ta spletna mesta ali storitve, njihova vsebina in povezave nenehno spreminjajo. Ta spletna mesta in storitve imajo lahko svoje pravilnike o zasebnosti in pravilnike o storitvah za stranke. Brskanje in interakcija na katerem koli drugem spletnem mestu, vključno s spletnimi mesti, ki imajo povezavo do našega spletnega mesta, je predmet pogojev in pravilnikov tega spletnega mesta.

Spremembe tega pravilnika o zasebnosti in pogojev uporabe
Podjetje Clickout Media lahko po lastni presoji kadar koli posodobi ta pravilnik o zasebnosti in pogoje uporabe. Ob morebitnih spremembah bomo posodobili datum na dnu te strani. Uporabnike spodbujamo k pogostem preverjaju te strani za morebitne spremembe, da bodo obveščeni o zaščiti osebnih podatkov, ki jih zbiramo. Potrjujete in se strinjate, da ste odgovorni, da občasno pregledate politiko zasebnosti in se seznanite s spremembami.

Vaše sprejemanje teh pogojev
Z uporabo tega mesta soglašate, da se strinjate s politiko in pogoji uporabe. Če se ne strinjate s tem pravilnikom in pogoji uporabe, prosimo, ne uporabljate tega spletnega mesta. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta po objavi sprememb tega pravilnika in pogojev uporabe, soglašate z vsem napisanim.