Business 2 Community (“Sivusto”) on brittiläisen Finixion omistama verkkosivusto. Olet tervetullut lähettämään artikkeleita, antamaan kommentteja, rekisteröitymään vastaanottamaan uutiskirjeemme ja vierailemaan sivustolla. Käyttämällä Sivustoa tunnistat ja hyväksyt yksinomaisesti, että Sivuston kaikki käyttö tapahtuu näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, et voi käyttää Sivustoa. Sivusto varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ja julkaisee ilmoituksia materiaalimuutoksista oman harkintansa mukaan. Jatkamalla vierailua Sivustolla sen jälkeen, kun ilmoitus tällaisista muutoksista on julkaistu, sitoudut noudattamaan niitä.

Rikkomukset

Jos uskot, että mikä tahansa sivuston sisältö rikkoo käyttöehtoja, ilmoitathan siitä sivuston ylläpitäjille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen termsofuse AT business2community.com.

Faktamme, mielipiteemme, analyysimme tai ennusteemme voivat olla vääriä

Sivuston sisältö on tarkoitettu vain yleiseen käyttöön, keskusteluun ja viihdetarkoituksiin. Sivusto ei valvo osaa sisällöstä, ja sisältä kuvastaa julkaisijoiden henkilökohtaisia mielipiteitä. Sinun tulee suhtautua skeptisesti kaikkiin sivustolla oleviin tietoihin, koska tiedot voivat olla harhaanjohtavia, epätarkkoja ja/tai vääriä.

Älä riko kommenttien kirjoittamista ja lähettämistä koskevia sääntöjä

Olet vastuussa omista julkaisuistasi ja suostut käyttämään Sivustoa omalla vastuullasi sellaisenaan. Viestiesi tulee olla totuudenmukaisia ​​ja tarkkoja. Älä lähetä kommentteja, jotka sisältävät seuraavia asioita:

 • Arvopaperit myyntiin, vaihtokauppaan tai vaihtoon
 • Häirintä, kunnianloukkaus, uhkailu, vainoaminen, kiusaaminen tai muiden laillisten oikeuksien loukkaukset
 • Laiton toiminta
 • Toisena henkilönä tai yhteisönä esiintyminen tai yhteytesi johonkin henkilöön tai yhteisöön ilmoittaminen tai väärien tietojen antaminen
 • Toisen henkisen omaisuuden, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, liikesalaisuuksien, tavaramerkkien ja kaikenlaisten tekijänoikeuksien loukkaus
 • Rivo, mauton, kiihkoileva, vihamielinen tai rotua loukkaava kielenkäyttö tai kuvat
 • Kaupallinen mainonta
 • Uhkapelit, kilpailut tai ketjukirjeet
 • Kaikkien sovellettavien paikallisten, osavaltioiden, kansallisten tai kansainvälisten lakien rikkominen sivuston käytön yhteydessä. Tämä sisältää arvopaperilakeja ja -asetuksia.
 • Kommentit, jotka hyökkäävät henkilökohtaisesti viestin kirjoittajaa vastaan.

Lisäksi hyväksyt, että jos kolmas osapuoli väittää, että sivustolle lähettämäsi materiaali on laitonta, sinulla on täysi vastuu varmistaa, että materiaali on kaikkien sovellettavien lakien mukainen.

Ilmoituskäytäntö

Sivusto pidättää oikeuden paljastaa mitä tahansa tietoja, jotka ovat tarpeen minkä tahansa sovellettavan lain, asetuksen, oikeusprosessin tai viranomaisen pyynnöstä. Sivusto voi myös muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa julkaistua sisältöä Sivuston oman harkintansa mukaan. Sivusto varaa oikeuden rajoittaa kaikkien niiden käyttäjien pääsyä Sivustolle, joiden se uskoo oman harkintansa mukaan syyllistyneen sopimattomaan, epäammattimaiseen tai lainvastaiseen toimintaan.

Sivusto varaa oikeuden poistaa sisällön, josta se saa tiedon, joka oman harkintansa mukaan rikkoo mitä tahansa tässä esitettyä sääntöä, mutta sillä ei ole velvollisuutta tehdä niin. Jos olet loukkaantunut sivuston sisällöstä, lopeta Sivuston käyttö.

Vastuuvapauslauseke

Sivusto sisältää moderoimatonta tietoa, joka sisältää sisältöjä tuottavien henkilöiden henkilökohtaisia ​​mielipiteitä ja muita ilmaisuja monista aiheista. Tällaiset merkinnät ovat tiettyjen tekijöiden mielipiteitä, eivätkä ne ole Sivuston tai minkään sivustoon liittyvän henkilön tai yhteisön neuvoja, suosituksia tai tietoja.

Sivusto tai mikään sivustoon liittyvä henkilö tai taho ei valvo, tarkista, hyväksy, varmista tai tue rutiininomaisesti Sivuston sisältöä tai sen sisältämiä linkkejä muille verkkosivustoille.

Sivusto ja kaikki siellä olevat tiedot, tuotteet tai palvelut tarjotaan “sellaisenaan” ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut kaupallisuudesta, soveltuvuudesta käytettäväksi tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta.

Sivusto ei takaa, että Sivusto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi, tai että Sivusto on vapaa viruksista tai muista haitallisista komponenteista. Sivustolta tai sen kautta hankittujen tietojen käyttö on omalla vastuullasi.

Sivusto ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kunnianloukkauksesta, virheistä, tietojen katoamisesta tai tietojen saatavuuden keskeytymisestä aiheutuvista vaatimuksista, jotka johtuvat Sivuston tai linkkien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää; sisällön sijoittamiseen Sivustolla; tai siihen, että luotat tietoihin, jotka on saatu Sivustolta tai sen kautta tai sivustolla olevien linkkien kautta.

Sivusto ei ole välittäjä, kauppias, sijoitusneuvoja tai pörssi, eikä se tarjoa palveluja sellaisenaan.

Lisenssit

Vastineeksi näiden käyttöehtojen hyväksymisestä Sivusto myöntää sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavan lisenssin päästäksesi käyttämään Sivustoa. Voit käyttää Sivuston materiaalia vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Sinun vastuullasi on määrittää, onko Sivustolta saatujen tietojen käyttö sallittua.

Kommentoimalla tai muutoin osallistumalla mihin tahansa viestintään Sivustolla, annat sivustolle (tai jollekin sen ylläpitäjille) pysyvän, palkkiovapaan ja peruuttamattoman oikeuden ja luvan käyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, jakaa, välittää, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, alilisensoida, luoda johdannaisteoksia, siirtää ja myydä tällaisia ​​tietoja.

Lain ja foorumin valinta

Hyväksyt, että kaikkiin näistä käyttöehdoista tai sivustolle lähetetystä sisällöstä, mukaan lukien niiden kopiot ja uudelleenjulkaisut, johtuvat tai liittyvät riidat, jotka perustuvat sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen, lakisääteiseen tai muuhun lakiin, ovat Yhdysvaltain lain alaisia, pois lukien sen lainvalintasäännökset. Hyväksyt myös Pennsylvaniassa sijaitsevien liittovaltion ja osavaltioiden tuomioistuinten henkilökohtaisen toimivallan ja yksinomaisen oikeuspaikan kaikissa tällaisissa riita-asioissa.

Tekijänoikeuskäytäntö

17 USC:n §512 mukaan sellaisena kuin se on muutettuna Digital Millennium Copyright Act -lain (“DMCA”) osastolla, sivusto on ottanut käyttöön menettelyt kirjallisten ilmoitusten vastaanottamiseksi väitetyistä loukkauksista ja tällaisten vaatimusten käsittelemiseksi DMCA:n mukaisesti. Jos uskot, että tekijänoikeuksiasi on loukattu, täytä alla oleva ilmoitus loukkauksesta ja lähetä se Finixiolle.

Ilmoitus loukkauksesta sisältää pyydetyt tiedot, jotka ovat sisällöltään Digital Millennium Copyright Actin, 17 USC, safe harbor -säännösten mukaisia. § 512(c)(3)(A), jossa edellytetään, että ilmoituksen väitetystä loukkauksesta tulee olla voimassa tämän alakohdan mukaisesti kirjallisesti palveluntarjoajan nimetylle edustajalle ja joka sisältää olennaisesti seuraavat tiedot:

 • Fyysinen tai sähköinen allekirjoitus henkilöltä, joka on valtuutettu toimimaan väitetysti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.
 • Väitetysti loukatun tekijänoikeudella suojatun teoksen tunnistaminen tai, jos yksi ilmoitus koskee useita tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia, edustava luettelo tällaisista teoksista kyseisellä sivustolla.
 • Selvitys materiaalista, jonka väitetään loukkaavan tai olevan loukkaavan toiminnan kohteena ja joka poistetaan tai johon pääsy on estettävä, sekä tiedot, jotka ovat kohtuudella riittävät, jotta palveluntarjoaja voi paikantaa materiaalin.
 • Tiedot, jotka ovat kohtuudella riittävät, jotta palveluntarjoaja voi ottaa yhteyttä valituksen tekijään, kuten osoite, puhelinnumero ja mikäli saatavilla, sähköpostiosoite, jonka kautta valituksen tekijään voidaan ottaa yhteyttä.
 • Lausunto siitä, että valituksen tehnyt osapuoli uskoo vilpittömästi, että materiaalin käyttö valitettavalla tavalla ei ole tekijänoikeudet omistavan, sen edustajan tai lain sallimaa.
 • Ilmoitus siitä, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat paikkansapitäviä ja että valituksen tehneellä osapuolella on oikeus toimia väitetysti loukatun yksinoikeuden omistajan puolesta.
 • Tekijänoikeuden omistajalta tai tekijänoikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutetulta henkilöltä tekemää ilmoitusta, joka ei olennaisesti noudata yllä olevia säännöksiä, ei katsota antavan todellista tietoa tai tietoisuutta tosiseikoista tai olosuhteista, joista ilmenee loukkaavaa toimintaa.

Lähetä Finixiolle erillinen loukkausilmoitus aina, kun haluat ilmoittaa väitetyistä loukkauksista.

Luvaton käyttö

Sivuston luvaton käyttö ei-toivotun sähköpostin lähettämisen yhteydessä, mukaan lukien tämän käytännön vastaisen sähköpostin lähettäminen, voi johtaa siviili-, rikosoikeudellisiin tai hallinnollisiin seuraamuksiin lähettäjää ja lähettäjää avustavia henkilöitä vastaan.

Korvaus

Sitoudut suojaamaan ja pitämään Sivuston ja kaikki sivustoon liittyvät henkilöt tai yhteisöt vapaina kaikista vaateista, menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen rikkomisesta, sivuston käytöstä tai minkä tahansa sisällön sijoittamisesta sivustolle ja tekemään täysimääräistä yhteistyötä Sivuston tai minkä tahansa Sivustoon liittyvän henkilön tai yhteisön puolustamisessa tällaisia vaatimuksia vastaan.

Liittäminen

Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja Sivuston ja sivustoon liittyvien henkilöiden tai osapuolten välillä koskien tässä olevaa aihetta, ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset suulliset tai kirjalliset sopimukset.

Rikkomusilmoituslomake

Finixio Ltd

Flat 7, 2 Ferdinand Place

NW1 8EE

London, UK

 

PVM: ______________

Hyvä vastaanottaja:

Minä, allekirjoittanut, TODISTAN RANGAISTUSUHAN ALAISENA, että olen tiettyjen immateriaalioikeuksien omistaja tai edustaja, joka on valtuutettu toimimaan hänen puolestaan. Tällaisen omistajan nimi on ___________________________________ (“Asianomistaja”).

Uskon vilpittömästi, että alla yksilöity materiaali ei ole yllä mainitun omistajan, sen edustajan tai lain valtuuttamaa, ja siten loukkaa Asianomistajan oikeuksia. Toimi nopeasti poistaaksesi materiaali tai kohteet, joiden väitetään loukkaavan oikeuksia tai estääksesi niiden käytön.

Väitetyn loukkaavan materiaalin sijainti:

____________________________________________

Kuvaus loukkaavasta materiaalista:

____________________________________________

Kuvaus tekijänoikeudella suojatusta sisällöstä, jota väitit loukkaavaksi:

____________________________________________

Voitte olla yhteydessä miniin:

Nimi: ___________________________________

Titteli: ____________________________________

Yritys: ________________________________

Katuosoite: ____________________________

Kaupunki, valtio: ________________________________

Postinumero: _____________________________________

Tel.: _____________________________________

Email: ___________________________________

Fax: _____________________________________

Sisällön tuottajat

Sivusto julkaisee käyttäjien lisäämää sisältöä blogitekstien ja kommenttien muodossa. Tarjoamalla blogikirjoituksia joko RSS-syötteen kautta tai suoraan sivustolla, kommentteja tai muuta sisältöä sivustolle, sivuston käyttäjät hyväksyvät seuraavat käyttöehdot:

 • Lähettämällä sisältöä, olivatpa ne sitten RSS:n kautta lähetettyjä blogiviestejä, suoraan sivustolle kirjoitettuja blogiviestejä tai kommentteja, sisällöntuottaja sitoutuu antamaan FINIXIOlle pysyvän, ei-yksinomaisen tekijänoikeuden sisältöön.
 • FINIXIO varaa oikeuden olla julkaisematta lisättyä sisältöä harkintansa mukaan.
 • FINIXIO varaa oikeuden ajoittaa syndikoitua ja suoraan lähetettyä sisältöä julkaistavaksi sivustollamme milloin tahansa tulevana päivänä tai kellonaikana oman harkintamme mukaan.
 • FINIXIO ilmoittaa aina asianmukaisesti kaiken sisällön kokonaisuudessaan tai laajasti (reilun käytön ohjeiden mukaisesti) poimittuaan tekijän vastuulle.
 • FINIXIO varaa oikeuden jakaa kaiken RSS:n kautta lähetetyn sisällön kolmansille osapuolille.
 • Kaikki lisätty sisältö voi sisältää kirjoittajan tekstin, kirjoittajan lyhyen elämäkerran ja, jos materiaali on toimitettu meille RSS:n kautta kirjoittajan omasta blogista, linkin takaisin alkuperäiseen viestiin koko julkaisun alatunnisteessa.
 • Osallistujat ovat yksin vastuussa julkaisujensa alkuperäisyydestä ja tarkkuudesta.
 • FINIXIO varaa oikeuden poistaa kaikki jakamislinkit tai mainokset, jotka liittyvät lähetettyihin viesteihin, erityisesti yhteistyökumppanien linkit. Tämä voi sisältää RSS-linkkejä takaisin alkuperäiseen artikkeliin, koska hakukoneet voivat tulkita ne kumppanilinkeiksi ja voivat vahingoittaa sivustomme arvovaltaa.
 • FINIXIO varaa oikeuden asettaa fontteja ja tyylejä, säätää kuvien kohdistusta ja muutoin muuttaa viestien asettelua varmistaakseen, että viestit ovat globaalin sivustotyylimme mukaisia.
 • FINIXIO saattaa ajoittain joutua näyttämään yhteenvetoversioita toimitetusta sisällöstä. Tällaisissa tapauksissa voimme muokata viestejä yhteenvetomuodossa. Tällaiset yhteenvedot sisältävät aina linkin täydelliseen ja muuttumattomaan viestiin. Tällaisissa olosuhteissa FINIXIO pyrkii aina säilyttämään sisällön alkuperäisen merkityksen ja tarkoituksen.
 • FINIXIO varaa oikeuden muokata viestien otsikoita selvyyden tai hakukoneoptimoinnin (avainsanojen sisällyttämisen) vuoksi.
 • FINIXIO pidättää oikeuden tehdä oikeinkirjoitus- ja kielioppikorjauksia.
 • FINIXIO varaa oikeuden poistaa valokuvalinkit, jotka eivät ole linkkejä alkuperäiseen lähdekuvaan tai tekijänoikeuden omistajaan.
 • FINIXIO varaa oikeuden lisätä asiaankuuluvaa mainontaa sisältöön ja sen ympärille.
 • FINIXIO varaa oikeuden tallentaa viestikuvia välimuistiin ja toimittaa ne CDN:stämme.
 • Osallistujat eivät ole oikeutettuja minkäänlaiseen korvaukseen FINIXIOlta.
 • Sisällön lisääminen FINIXIOon ei muodosta millään tavalla työntekijäsopimusta.

Vierailijat

 • Ellei nimenomaisesti ole sallittua, et saa julkaista tai jäljentää tämän sivuston missään osassa näkyvää sisältöä.
 • Käyttäjien ja sisällöntuottajien tällä sivustolla ilmaisemat mielipiteet ovat vain heidän, eivätkä FINIXIO:n mielipiteitä.
 • FINIXIO varaa oikeuden estää tai poistaa julkaisut tai viestit milloin tahansa oman harkintamme mukaan.
 • Jotkut tämän sivuston linkit voivat linkittyä kolmansien osapuolten sivustoille. FINIXIO ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällöstä.

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö säätelee tapaa, jolla Finixio kerää, käyttää, ylläpitää ja paljastaa http://www.business2community.com-sivuston (“Sivusto”) käyttäjiltä (kukin “Käyttäjä”) kerättyjä tietoja. Tämä tietosuojakäytäntö koskee Sivustoa ja kaikkia Finixion tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Henkilötiedot

Saatamme kerätä henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja käyttäjiltä monin eri tavoin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kun käyttäjät vierailevat sivustollamme, rekisteröityvät sivustolle, tekevät tilauksen, tilaavat uutiskirjeen, vastaavat kyselyyn tai täyttävät lomakkeen, ja muiden toimintojen, palvelujen, ominaisuuksien tai resurssien yhteydessä, jotka tarjoamme sivustollamme saataville. Käyttäjiltä voidaan tarvittaessa pyytää nimeä, sähköpostiosoitetta, postiosoitetta, puhelinnumeroa ja luottokorttitietoja. Käyttäjät voivat kuitenkin vierailla sivustollamme anonyymisti. Keräämme käyttäjiltä henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja vain, jos he vapaaehtoisesti toimittavat tällaiset tiedot meille. Käyttäjät voivat aina kieltäytyä antamasta henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja, paitsi kun ne voivat estää heitä osallistumasta tiettyihin Sivustoihin liittyviin toimiin.

Ei-henkilökohtaiset tunnistetiedot

Saatamme kerätä ei-henkilökohtaisia ​​tunnistetietoja käyttäjistä aina, kun he ovat vuorovaikutuksessa Sivustomme kanssa. Ei-henkilökohtaisiin ​​tunnistetietoihin voivat sisältyä selaimen nimi, tietokoneen tyyppi ja tekniset tiedot käyttäjien tavoista muodostaa yhteys Sivustollemme, kuten käyttöjärjestelmä ja käytetyt Internet-palveluntarjoajat sekä muita vastaavia tietoja.

Verkkoselaimen evästeet

Sivustomme voi käyttää “evästeitä” parantaakseen käyttökokemusta ja myös mainontatarkoituksiin. Käyttäjän verkkoselain sijoittaa evästeitä hänen kiintolevylleen tallentamista varten ja joskus tietojen seuraamiseksi. Käyttäjä voi asettaa verkkoselaimensa kieltäytymään evästeistä tai ilmoittamaan sinulle, kun evästeitä lähetetään. Jos he tekevät niin, huomaa, että jotkin Sivuston osat eivät välttämättä toimi kunnolla.

Kuinka käytämme kerättyä tietoa

Finixio kerää ja käyttää Käyttäjien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Käyttäjäkokemuksen mukauttamiseen
  • Saatamme käyttää koottuja tietoja ymmärtääksemme, kuinka Käyttäjämme ryhmänä käyttävät Sivustollamme tarjottuja palveluita ja resursseja.
 • Sivustomme parantamiseksi
  • Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkosivustomme tarjontaa sinulta saamamme tiedon ja palautteen perusteella.
 • Asiakaspalvelun parantamiseksi
  • Tietosi auttavat meitä vastaamaan tehokkaammin asiakaspalvelupyyntöihisi ja tukitarpeisiisi.
 • Tapahtumien käsittelyyn
  • Saatamme käyttää käyttäjien itsestään tilauksen yhteydessä antamia tietoja vain tarjotaksemme palvelua kyseiselle tilaukselle. Emme jaa näitä tietoja ulkopuolisille, paitsi siinä määrin kuin se on tarpeen palvelun tarjoamiseksi.
 • Sisällön, mainoskampanjan, kyselyn tai muun sivuston ominaisuuden hallintaan
  • Lähettääksemme käyttäjille tietoja, jotka he ovat suostuneet vastaanottamaan aiheista, joiden uskomme kiinnostavan heitä.
 • Säännöllisten sähköpostien lähettämiseen
  • Käyttäjän tilauksen käsittelyä varten antamaa sähköpostiosoitetta käytetään vain tilaukseen liittyvien tietojen ja päivitysten lähettämiseen. Sitä voidaan myös käyttää vastaamaan heidän tiedusteluihinsa ja/tai muihin pyyntöihin tai kysymyksiin. Jos käyttäjä päättää liittyä postituslistallemme, hän saa sähköpostiviestejä, jotka voivat sisältää yrityksen uutisia, päivityksiä, liittyviä tuote- tai palvelutietoja jne. Jos käyttäjä haluaa milloin tahansa peruuttaa tulevien sähköpostien tilauksen, sisällytämme siihen yksityiskohtaiset tiedot peruutusohjeet jokaisen sähköpostin alareunassa tai Käyttäjä voi ottaa meihin yhteyttä sivustomme kautta.
 • Mainontatarkoituksiin
  • Saatamme käyttää käyttäjien itsestään antamia tietoja mainontatarkoituksiin, mukaan lukien NextRoll muiden alustojen joukossa

Kuinka suojaamme tietojasi

Otamme käyttöön asianmukaisia ​​tiedonkeruu-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjä ja turvatoimenpiteitä suojataksemme henkilötietojesi, käyttäjätunnuksesi, salasanasi, tapahtumatietosi ja Sivustollemme tallennettujen tietojen luvatonta pääsyä, muuttamista, paljastamista tai tuhoamista vastaan.

Arkaluonteinen ja yksityinen tiedonvaihto Sivuston ja sen Käyttäjien välillä tapahtuu SSL-suojatun viestintäkanavan kautta ja se on salattu ja suojattu digitaalisilla allekirjoituksilla. Sivustomme on myös PCI-haavoittuvuusstandardien mukainen luodaksemme käyttäjille mahdollisimman turvallisen ympäristön.

Henkilötietojesi jakaminen

Emme myy, vaihda tai vuokraa Käyttäjien henkilötietoja muille. Osallistumalla webcast- tai white paper -ohjelmiimme hyväksyt kuitenkin rekisteröintitietojesi jakamisen sponsorin kanssa. Voimme jakaa yleisiä koottuja demografisia tietoja, jotka eivät liity vierailijoiden ja käyttäjien henkilötietoihin, liikekumppaneillemme, luotetuille tytäryhtiöillemme ja mainostajillemme yllä kuvattuja tarkoituksia varten. Saatamme käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia auttamaan meitä liiketoiminnassamme ja Sivustossamme tai hallinnoida toimintaamme puolestamme, kuten uutiskirjeiden tai kyselyiden lähettämiseen. Voimme jakaa tietosi näiden kolmansien osapuolten kanssa näihin rajoitettuihin tarkoituksiin edellyttäen, että olet antanut meille luvan. Edellä mainitusta huolimatta sulautumisen, uudelleenorganisoinnin, hankinnan, yhteisyrityksen, luovutuksen, irtautumisen, luovutuksen tai kaikkien tai olennaisilta osiltaan kaikkien liike-elämän intressiemme tai omaisuutemme myynnin tai luovutuksen yhteydessä, mukaan lukien konkurssi tai vastaava. menettelyssä, voimme siirtää tietojasi koskevat oikeutemme edunvalvojallemme.

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen ja tietojen keräämiseen, kun käyttäjät vierailevat sivustollamme. Nämä yritykset voivat käyttää tietoja (ei mukaan lukien nimeäsi, osoitettasi, sähköpostiosoitettasi tai puhelinnumeroasi) vierailustasi tällä ja muilla verkkosivustoilla tarjotakseen mainoksia sivustollamme, muilla verkkosivustoilla ja muissa tiedotusvälineissä, jotka koskevat sinua kiinnostavia tuotteita ja palveluita. sinä. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja tietää valintasi, jos nämä yritykset eivät käytä näitä tietoja, katso https://thenai.org/opt-out/.

Kolmannen osapuolen verkkosivustot

Käyttäjät voivat löytää sivustoltamme mainoksia tai muuta sisältöä, joka linkittyy kumppaneidemme, toimittajiemme, mainostajamme, sponsorimme, lisenssinantajamme ja muiden kolmansien osapuolten sivustoille ja palveluihin. Emme hallitse näillä sivustoilla näkyvää sisältöä tai linkkejä, emmekä ole vastuussa käytännöistä, joita verkkosivustot, jotka on linkitetty Sivustollemme noudattavat. Lisäksi nämä sivustot tai palvelut, mukaan lukien niiden sisältö ja linkit, voivat muuttua jatkuvasti. Näillä sivustoilla ja palveluilla voi olla omat tietosuojakäytäntönsä ja asiakaspalvelukäytäntönsä. Selaaminen ja vuorovaikutus millä tahansa muulla verkkosivustolla, mukaan lukien verkkosivustot, joilla on linkki Sivustoomme, ovat kyseisen verkkosivuston omien ehtojen ja käytäntöjen alaisia.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön ja käyttöehtoihin

Finixio voi harkintansa mukaan päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja milloin tahansa. Kun teemme niin, tarkistamme päivitetyn päivämäärän tämän sivun alareunassa. Kehotamme käyttäjiä tarkistamaan säännöllisesti tältä sivulta mahdolliset muutokset pysyäkseen ajan tasalla siitä, kuinka autamme suojaamaan keräämiämme henkilötietoja. Ymmärrät ja hyväksyt, että on sinun vastuullasi tarkistaa tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti ja saada tieto muutoksista.

Hyväksyksesi nämä ehdot

Käyttämällä tätä sivustoa vahvistat hyväksyväsi tämän käytännön ja käyttöehdot. Jos et hyväksy tätä käytäntöä ja käyttöehtoja, älä käytä Sivustoamme. Jos jatkat Sivuston käyttöä tämän käytännön ja käyttöehtojen muutosten julkaisemisen jälkeen, katsotaan, että hyväksyt nämä muutokset.