Kryptomining og det å investere i krypto har de siste årene blitt en populær aktivitet, men det finnes en skyggeside som ikke kan ignoreres: det kraftige strømforbruket. Datamaskiner verden over miner kryptovaluta hver eneste dag og strømforbruket er med på å hemme andre bedrifter.

Datasentre utgjør 0,9 prosent av verdens totale strømforbruk, og det er bemerkelsesverdig at kun miningen av bitcoin alene krever 0,5 prosent av den globale elektriske kapasiteten, ifølge Cambridge Center for Alternative Finance.

Strømforbruket til bitcoin og cryptomining

Energiforbruket til kryptomining

Energibehovet for å mine nye kryptovalutaer og opprettholde blokkjeden har økt i tråd med økende popularitet og verdi av Bitcoin og andre digitale valutaer.

Ifølge New York Times utgjør Bitcoin-mining omtrent 0,5 % av verdens totale energiproduksjon. Det årlige elektrisitetsforbruket i delstaten Washington alene tilsvarer mer enn en tredjedel av den elektrisiteten som brukes til å kjøle ned boliger i hele USA. Videre er energiforbruket knyttet til mining over syv ganger høyere enn den samlede energibruken til Googles operasjoner globalt.

I mai 2023 ble det estimert at Bitcoin-mining brukte rundt 95,58 terawatt-timer med elektrisitet. Toppen av årlig energiforbruk ble nådd i 2022, med 204,5 terawatt-timer, en mengde som overskrider Finlands strømforbruk.

Total Bitcoin electricity consumption

Årlig betaler husholdninger i delstaten New York (utenom New York City og Long Island) over 200 millioner dollar ekstra på sine strømregninger som følge av økt energiforbruk knyttet til kryptomining. Dette kommer fram i en studie fra University of California, Berkeley og University of Chicago, utført av forskere som Matteo Benetton, Giovanni Compiani og Adair Morse. For små bedrifter er økningen i strømregningene enda høyere, med en ekstra kostnad på over 90 millioner dollar, tilsvarende mer enn 1 milliard kroner.

Upstate New York har blitt et attraktivt område for etablering av datasentre og kryptomining på grunn av de lave strømprisene og det kalde klimaet som er gunstig for kjøling.

Denne trenden gjenspeiles også i andre energimarkeder. I Kina, hvor strømprisene er regulert, fører dette til en rasjonering av energi, som igjen påvirker inntektene og investeringene til andre aktører.

Hvorfor kryptomining hemmer andre bedrifter

Siden strømforbruket til kryptomining er så høyt, fører dette til at strømkostnadene blir høyere for andre bedrifter og privatpersoner. Det høye energiforbruket fører til økt etterspørsel etter strøm i områder der mining er utbredt, noe som driver opp strømprisene. Høye energikostnader kan redusere lønnsomheten til andre virksomheter og potensielt tvinge dem til å kutte kostnader eller øke prisene.

Den økte etterspørselen etter energi på grunn av kryptomining kan føre til kapasitetsutfordringer i strømnettet. Dette er noe som kan påvirke stabiliteten og påliteligheten til strømforsyningen for andre bedrifter, spesielt i perioder med mye kryptomining. Ustabil strømforsyning kan ha negative konsekvenser for produksjonsprosesser og tjenesteleveranser.

Kryptomining krever også betydelig datamaskininfrastruktur og kjølekapasitet. Dette kan føre til høyere etterspørsel etter teknologiske utstyr og kjøleløsninger, noe som igjen kan resultere i høyere priser og knapphet for disse ressursene. Andre bedrifter som trenger lignende teknologi eller kjølesystemer kan bli påvirket av dette.

Kryptomining hemmer andre bedrifter

Det betydelige energiforbruket knyttet til kryptomining kan også ha negative miljøpåvirkninger, spesielt hvis den genererte energien kommer fra ikke-fornybare kilder som kull. Dette kan føre til en økt debatt om miljøansvar og bærekraft, som igjen kan påvirke omdømmet til bedrifter som er involvert i kryptomining.

For lokalsamfunn som tidligere har vært avhengig av andre typer næringer, kan introduksjonen av kryptomining føre til en skiftende økonomisk prioritering. Dette kan påvirke utviklingen av andre bransjer og tjenester i området.

Kilder:

ccaf.io
techopedia.com