V súčasnosti technológia úplne mení spôsob interakcie ľudí. Najväčší rozruch aktuálne vyvoláva technológia virtuálnej reality (VR), ktorá vám umožňuje interagovať prostredníctvom 3D s okolím zdanlivo skutočným spôsobom, pričom VR sa môže využívať v mnohých oblastiach. V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo je virtuálna realita a ako funguje. Zameriame sa tiež na možnosti využitia virtuálnej reality a v neposlednom rade si povieme tiež niečo o vývoji tejto 3D technológie.

Čo je virtuálna realita?

Virtuálna realita je technológia, ktorá používateľom zobrazuje trojrozmerný svet pomocou špeciálnych okuliarov (tzv. headsetov). Vytvára ilúziu buď skutočného sveta alebo fiktívneho, pričom vám umožňuje pohybovať sa na miestach, ktoré sú pre vás za bežných okolností nedostupné. Niektoré systémy a aplikácie VR umožňujú priamu interakciu s prvkami simulovaného prostredia.

čo je virtuálna realita?

Vo virtuálnej realite je možné nielen sledovať trojrozmerné videá, ale tiež hrať počítačové hry alebo sa stretávať s kamarátmi. Vo virtuálnom svete je človek zastúpený svojim vedomím, čiže virtuálnou identitou. Virtuálna identita alebo online identita je súbor digitálnych dát reprezentujúcich fyzický subjekt vo virtuálnom prostredí. Avatar je akýmsi grafickým reprezentantom používateľa vo virtuálnej reality, prevažne v počítačových hrách. Čím hlbšie sa používateľ dokáže ponoriť do svojej virtuálnej identity a nevnímať svoje fyzické okolie, tým viac vníma svet VR ako svoj vlastný svet.

Hoci sa táto 3D technológia využíva hlavne pre zábavu (napr. v rámci herného či filmového priemyslu), má uplatnenie tiež napríklad v zdravotníctve (3D modely telesných orgánov, odstraňovanie psychických fóbií, simulovanie operácií), v architektúre (vizualizácie stavieb, mestských častí), vojenskej armády (nácvik rizikových situácií, tréning) apod.

Ako virtuálna realita funguje?

Ešte pred niekoľkými rokmi by sme museli fungovanie VR rozpísať na oveľa viac riadkov. Staršie VR okuliare totiž potrebovali pripojenie k počítaču, množstvo káblov a externé kamery, ktoré snímali váš pohyb. Prevádzkovanie najnovších headsetov je oveľa jednoduchšie. Napríklad v prípade headsetu Oculus Quest 2 potrebujete len samotné okuliare a dva ovládače, pri PS VR 2 pribudne ešte kábel.

Ako sme už uviedli, základom VR sú špeciálne okuliare, ktoré sú prepojené s počítačom alebo mobilným telefónom a ktoré používateľovi premietajú stereoskopický obraz umožňujúci 3D zážitok. Okuliare vám tesne pred očami na dve malé obrazovky premietajú obraz v takom uhli, že máte pocit, akoby ste boli „vo vnútri“ hry. S hrou potom integrujete prostredníctvom ovládačov, ktoré jednak snímajú pohyb vašich rúk, a tiež obsahujú tlačidlá, pomocou ktorých ovládate rozhranie okuliarov či hry, pohyb a podobne. Pohyb hlavy zase snímajú senzory zabudované priamo v okuliaroch.

Aké sú hlavné typy virtuálnej reality?

Odvetviu VR ešte potrvá nejaký čas, kým zrealizuje svoju víziu úplne imerzného prostredia, ktoré používateľom umožní zapájať svoje vnemy spôsobom, ktorý sa približuje realite. Systémy VR sa však môžu od seba výrazne líšiť v závislosti od svojho účelu a použitej technológie. Vo všeobecnosti ich môžeme rozdeliť do nasledujúcich troch kategórií:

Neimerzná virtuálna realita

Tento typ VR ponúka zvyčajne 3D simulované prostredie, ku ktorému majú používatelia prístup cez obrazovku počítača. V závislosti od konkrétneho VR headsetu môže prostredie generovať aj zvuk. Používateľ má určitú kontrolu nad virtuálnym prostredím pomocou klávesnice, myši alebo iného zariadenia, ale prostredie sa s používateľom priamo neinteraguje. Ako príklad neimerznej VR môžeme uviesť počítačové videohry či webovú stránku umožňujúcu používateľovi navrhnúť výzdobu miestnosti.

Poloimerzná virtuálna realita

Poloimerzná VR umožňuje čiastočný virtuálny zážitok, ku ktorému má používateľ prístup prostredníctvom obrazovky počítača alebo nejakého typu okuliarov či headsetu. Zameriava sa predovšetkým na vizuálny 3D aspekt virtuálnej reality a nezahŕňa fyzický pohyb tak, ako to robí imerzná VR. Vhodným príkladom poloimerznej VR je letecký simulátor, ktorý používajú letecké spoločnosti a armády na výcvik svojich pilotov.

Imerzná virtuálna realita

Tento typ VR disponuje najvyššou možnou úrovňou virtuálnej reality a úplne vtiahne používateľa do simulovaného 3D sveta. Zahŕňa zrakové, zvukové efekty a v niektorých prípadoch aj dotykové. V niektorých prípadoch môže dokonca imerzná VR používať tiež vôňu. Používatelia majú nasadené špeciálne vybavenie, ako sú prilby, okuliare alebo rukavice a môžu plne interagovať s prostredím. Súčasťou vybavenia môžu byť aj bežecké pásy alebo stacionárne bicykle, ktoré používateľom poskytnú zážitok z pohybu v 3D priestore. Imerzná VR je ešte len začínajúcim odvetvím, no stihla už preniknúť do herného priemyslu a do určitej miery aj do zdravotníctva.

Ďalšie typy virtuálnej reality

Niekedy sa ako typ virtuálnej reality uvádza tiež kolaboratívna virtuálna realita. V tomto modeli sa ľudia z rôznych miest navzájom integrujú vo virtuálnom prostredí, pričom každého jednotlivca reprezentuje 3D postava. Používatelia zvyčajne komunikujú prostredníctvom mikrofónov a slúchadiel.

Augmentovaná realita (AR) sa tiež niekedy označuje ako typ VR, hoci podľa niektorých tvrdení ide o samostatnú, ale príbuznú oblasť. Ide o technológiu, ktorá do reálneho prostredia premieta digitálne vytvorené prvky. Najčastejšie využíva displeje mobilných telefónov či tabletov, prípadne špeciálne okuliare vybavené kamerami. Okrem premietania herných prvkov do skutočného sveta má uplatnenie tiež v profesionálnej sfére. Pri lekárskych operáciách sa napríklad dajú zobraziť technické modely či navigačné pokyny.

Ďalšou kategóriou, ktorá sa niekedy považuje za typ virtuálnej reality, je zmiešaná realita, ktorá spája fyzický a virtuálny svet do jedného priestoru. Podobne ako augmentovaná realita je však častejšie považovaná za samostatnú, no príbuznú oblasť.

Aké má virtuálna realita využitie?

Virtuálna realita sa často spája s herným priemyslom, pretože toto odvetvie bolo v popredí úsilia o vybudovanie VR, o čom svedčí aj popularita videohier ako Beat Saber, Minecraft VR a Skyrim VR. Avšak virtuálna realita má uplatnenie aj v ďalších oblastiach. V tejto časti článku preberieme, o aké oblasti sa jedná.

Školenia

Virtuálna realita umožňuje trénovať personál bezpečne, efektívne a nákladovo efektívne. To môže byť užitočné najmä pre vysoko rizikové alebo špecializované profesie, ako sú hasiči, policajti, vojaci, chirurgovia a iný zdravotnícky personál.

Vzdelávanie

Prostredníctvom virtuálnej reality môžu vzdelávacie inštitúcie využívať nové výukové metódy. Študentom môže VR poskytnúť dôverný pohľad na prostredí, ktoré sú zvyčajne neprístupné, a zároveň ich záujem o vzdelávací proces. Napríklad učiteľ dejepisu môže pomocou VR ukázať študentom, aký bol život v starovekom Grécku alebo Číne.

Zdravotníctvo

VR má potenciál priniesť úžitok ľuďom v celom zdravotníckom priemysle vrátane pacientov, lekárov a výskumníkov. Táto 3D technológia sa uplatňuje napríklad pri liečbe psychických porúch, ako je anorexia, úzkosti alebo posttraumatická stresová porucha (PTSD). Lekári môžu tiež využiť VR pri práci s pacientmi na vysvetlenie diagnóz alebo možnostiach liečby. Virtuálna realita by mohla byť prínosom aj pre ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom fyzicky obmedzení.

čo je virtuálna realita?

Maloobchod

Technológia VR už stihla preniknúť aj do maloobchodného priemyslu. Vďaka rôznym aplikáciám si zákazníci môžu vyskúšať oblečenie, meniť interiér svojich domov, experimentovať s účesmi či vyskúšať si okuliare. Vo všeobecnosti môžu vďaka VR zákazníci vykonávať lepšie rozhodnutia ohľadom daného produktu či služby.

Nehnuteľnosti

Virtuálna realita môže byť prínosom pre oblasť nehnuteľností v mnohých aspektov. Napríklad architekti môžu vytvárať podrobné plány v 3D, kupujúci si môžu púšťať virtuálne prehliadky domov, stavební inžinieri si môžu prezrieť systémy HVAC a majitelia domov môžu vidieť, ako by vyzerali ich prestavby.

Zábava

Okrem využitia virtuálnej reality v hernom priemysle sľubuje virtuálna realita tiež transformáciu filmového a televízneho priemyslom. VR dokáže divákom poskytnúť pohlcujúci zážitok, ktorý ich vtiahne priamo do deja. VR by tiež mohla vytvoriť nové odvetvie virtuálneho cestovného ruchu, čo by ľuďom virtuálne navštíviť miesta, ktoré možno nikdy nebudú môcť vidieť osobne.

Vývoj virtuálnej reality

Začiatky virtuálnej reality

Počiatky virtuálnej reality siahajú do 90. rokov minulého storočia, kedy sa s ňou začalo prvýkrát experimentovať. Skutočný boom však začal až vďaka americkému startupu Oculus, ktorý v roku 2012 uviedol projekt okuliarov Oculus Rift. Tieto okuliare boli drahé, veľké, pomerne ťažké a vyžadovali pripojenie k výkonnému počítaču, a tak sa spočiatku jednalo skôr o zariadenie pre elitu. Oculus sa však zapáčil tiež spoločnosti Facebook (dnes známej pod názvom Meta), ktorá celý tento startup v roku 2014 odkúpila za 2 milióny dolárov.

Pod záštitou Facebooku výrobca svoje okuliare postupne vylepšoval a objavila sa tiež konkurencia v podobe PlayStation VR či HTC Vive. Okuliare PlayStation VR navyše znamenali krok k lepšej dostupnosti, nakoľko ich cena bola oveľa nižšia než cena headsetu Oculus a fungovali na konzole PlayStation4, ktorá rovnako ako samotné okuliare stále okolo 400 dolárov. Okrem toho spoločnosti Google a Samsung predstavili jednoduché a dostupné okuliare pre svoje smartfóny, no nemali príliš veľký úspech.

Súčasná virtuálna realita

V súčasnosti je situácia trochu iná, keďže Oculus a PlayStation VR na trhu virtuálnej reality stále dominujú. Hoci okuliare, ktoré začali rozmach virtuálnej reality, vyžadovali na svoje fungovanie veľa káblov a herný počítač s výkonnou grafickou kartou, dnešná verzia Oculusu, teda model Quest 2, funguje už úplne samostatne. Ide o bezdrôtový model, ktorý má v sebe integrovaný procesor, grafický čip a úložisko, takže vám stačí si nasadiť okuliare, vziať do ruky ovládač a zahrať si napríklad populárnu videohru Beat Saber, ktorú odkúpila spoločnosť Meta. Obľúbený je tiež VR Chat, ktorý, ako názov napovedá, je určený jednoducho na chatovanie medzi priateľmi. VR okuliare však využívajú tiež napríklad architekti či dizajnéri, ktoré môžu svoj výtvor ukázať klientom bez nutnosti vytvárania fyzických modelov.

čo je virtuálna realita?

Na ceste je však aj druhá generácia PlayStation VR, no tá sa uberá trochu iným smerom. Namiesto absencie káblov a úplnej presnosti sa sústredí na čo najkvalitnejší herný zážitok. PlayStation VR2 tak bude závislý na hernej konzole PlayStation 5. Zato si na ňom ale budete môcť zahrať hry, ktoré sa obecne vyrovnajú tým bežným hrám. Tým sa na trhu virtuálnej reality vytvára zaujímavý rozkol – Oculus sa zameriava na jednoduchšie hry, ktoré vás zabavia kedykoľvek a kdekoľvek, pričom PlayStation VR2 od spoločnosti Sony kladie do popredia čo najlepší herný zážitok.

Pomerne silným hráčom na trhu virtuálnej reality, ktorý sa uberá podobným smerom ako Sony, je spoločnosť Valve a jej headset Valve Index. Valve predáva v rámci svojho herného obchodu Steam a zakúpite ho aj v balení spolu s hrou Half-Life Alyx, pričom ide celkovo o jednu z najlepších hodnotených VR hier.

Záver

Virtuálna realita sa v súčasnosti čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti, a to nielen v oblasti herného priemyslu. Ako sme uviedli v našom článku, virtuálna realita nachádza svoje uplatnenie v mnohých ďalších odvetviach ako zdravotníctvo, vzdelanie, oblasť nehnuteľností a maloobchodu.

Technológia virtuálnej reality má veľký potenciál budúceho rozvoja, pričom cieľom VR je zrealizovať svoju víziu imerzného prostredia, vďaka ktorému bude mať používateľ pocit, že sa ocitol v skutočnom svete.

Prečítajte si tiež:

Najlepšie VR kryptoprojekty na investíciu v roku 2023

Často kladené otázky

Čo je virtuálna realita?

Aký je rozdiel medzi VR a AR?

V akých oblastiach má virtuálna realita uplatnenie?